Informacija teikiama visą parą

Ką daryti mirus artimam žmogui

Ką reikia žinoti, mirus artimąjam

Apie mirties faktą namuose arba viešoje erdvėje pranešti  tel. Nr. 003 arba 112, bei skambinti pasirinktai laidojimo įmonei. Jei žmogus mirė gydymo įstaigoje, namuose ar kitur, skambinkite mums ir mes padėsime sutvarkyti visus organizacinius reikalus.

Žmogui mirus namuose, mirusiojo kūno negalima liesti, kol mirties nekonstatuos medikai arba, jei mirtis įvyko viešoje vietoje – policijos pareigūnai. Ištikus nelaimei informuokite mus ir mes pasirūpinsime laidojimo eiga, užsakysime šarvojimo salę, kremavimą ar kitas paslaugas taip palengvindami Jūsų skausmą.

Informacija ir paslaugos teikiamos visą parą: +370 638 88 884

Kas nustato mirties faktą?

 • greitosios medicinos pagalbos slaugos specialistai (visą parą);
 • kitas slaugos specialistas, tiesiogiai atlikęs mirusio asmens sveikatos priežiūrą nesant gydytojo (jo darbo metu);
 • šeimos gydytojas (jo darbo metu), jei prižiūrėjo ligonį paskutinėmis jo gyvenimo dienomis;
 • gydytojas-teismo medicinos ekspertas (jei žmogus miršta viešoje vietoje, arba mirtis smurtinė).

Medicininį mirties liudijimą , liudijantį mirties faktą, išduoda pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikęs šeimos gydytojas (jo nesant – kitas pavaduojantis gydytojas).

Namuose mirusio asmens kūnas turėtų būti perduodamas Jūsų pasirinktai laidojimo paslaugas teikiančiai įmonei ir nugabentas į šaldymo kamerą per 2 valandas.

Viešoje vietoje mirusio asmens kūną, pagal policijos ar prokuratūros pareigūnų iškvietimą, gabena (visą parą, septynias dienas per savaitę bei švenčių dienomis) įmonė, kuri yra sudariusi sutartį su miesto ar rajono savivaldybės administracija dėl žmogaus palaikų gabenimo atlikti teismo medicinos tyrimus.

Ligoninėje mirusio asmens kūnas negali būti laikomas joje ilgiau nei 4 paras (už tai moka teritorinės ligonių kasos). Jei didelė ligoninė turi savo patanatominį skyrių su šaldytuvais, kūną galima laikyti ir ilgiau. Vėliau kūnas turi būti perduotas teritorinei lavoninei.

Už asmenų, turinčių gyvenamąją vietą, kūnų laikymą teritorinėje lavoninėje moka giminės.

Už mirusių benamių kūnų laikymą teritorinėje lavoninėje turi mokėti savivaldybė.

Dėl kūno šarvojimo vietos ar kremavimo, su šarvojimu susijusių klausimų kreipkitės į laidojimo paslaugų biurą „Anapilis“ ir mes pasirūpinsime visais rūpesčiais.

Laidojimo pašalpų išmokėjimas

Turint mirties liudijimą, liudijantį mirtį, galima kreiptis dėl vienkartinės laidojimo pašalpos , kurios dydis yra 8 BSI (bazinė socialinė išmoka), t. y. 312 eurų.

Laidojimo pašalpa skiriama mirus:

 • Lietuvos Respublikos piliečiui, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje;
 • Lietuvoje – užsieniečiui (užsienio valstybės pilietybę turinčiam asmeniui arba asmeniui be pilietybės, turinčiam leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje);
 • Lietuvoje – asmeniui, įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje turinčiam pabėgėlio statusą;
 • Lietuvoje – visų, aukščiau išvardintų asmenų, vaikui, kai gimsta negyvas (ne mažiau kaip 22 nėštumo savaičių kūdikis).

Teisė gauti laidojimo pašalpą atsiranda nuo asmens mirties dienos.

Laidojimo pašalpa išmokama mirusio asmens šeimos nariui arba kitam laidojančiam asmeniui kuris rūpinasi mirusio asmens palaidojimu.

Laidojantis asmuo dėl pašalpos gavimo turi kreiptis į savivaldybės (seniūnijos) socialinės paramos skyrių pagal mirusio asmens buvusią gyvenamąją vietą arba laidojančio asmens gyvenamąją vietą (ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo šios teisės atsiradimo dienos).

Reikalingi dokumentai pašalpai gauti:

 1. Laidojančio asmens prašymas (pildomas savivaldybėje, seniūnijoje arba šių įstaigų interneto svetainėse pateiktos el. prašymo formos);
 2. Mirties liudijimas (originalas ir jo kopija), išskyrus atvejus, kai vaikas gimė negyvas;
 3. Laidojančio asmens pasas (asmens tapatybės kortelė, užsienio piliečiui – leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje);
 4. Jei Lietuvos Respublikos pilietis mirė užsienyje – užsienio valstybės atitinkamos įstaigos išduotas medicininis mirties liudijimas arba mirties liudijimas (išrašas iš mirčių registro), išverstas į lietuvių kalbą, ir mirusiojo pasas;
 5. Juridinio asmens įgaliojimas, jei laidojantis asmuo atstovauja ritualines paslaugas teikiančiai įmonei ar socialinės globos įstaigai.

Laidojimo pašalpa mokama iš savivaldybės biudžeto ir turi būti išmokėta per ne vėliau kaip per 24 valandas po oficialaus kreipimosi.

Laidojantis asmuo, laiku neatsiėmęs pašalpos, turės teisę dar kartą teikti prašymą pašalpai gauti.

Laidojimo pašalpa nemokama, kai laidojama valstybės (savivaldybės) lėšomis.

Kaune laidojimo pašalpa mokama Nemuno g. 29 – 31 kabinete. Socialinės paramos skyriuje arba https://ep.kaunas.lt/index.php/5/?itemID=87

Mirus pensininkui ar neįgaliajam reikia kreiptis į SODROS skyrių dėl pašalpos skyrimo arba https://www.sodra.lt/lt/situacijos/informacija-gyventojams/ka-daryti-jei-netekau-artimuju/mire-artimas-zmogus